Coaching en Ontwikkeling

Vanuit de Kujichagulia gedachte (ieder mens heeft de beschikking over zijn eigen lot) wordt coaching ingezet.

Het doel van coaching kan uiteenlopend zijn, maar uitgangspunt is altijd dat de gecoachte zelf verantwoordelijkheid neemt (Ujima).