Geen Voorwaarden

Wij geloven in eerlijkheid en vertrouwen. Vertrouwen is gebaseerd op wederzijdse afspraken die vastgelegd worden in een opdrachtbrief.

We werken met algemene voorwaarden vastgelegd bij de KvK